O nas

STATUT SGT

Stowarzyszenie „Gdzieś Tu” powstało na przełomie 2017 i 2018 r., jednak sama idea dojrzewała kilkanaście miesięcy. Wyewoluowało z nieoficjalnej Specyficznej Grupy Turystycznej, która jako skrót, tudzież submarka Stowarzyszenia działa nadal. Celem SGT jest popularyzacja walorów naszego regionu, zarówno w sferze turystycznej, jak to miało miejsce do tej pory, jak i kulturalnej. Chcemy położyć szczególny nacisk na propagowanie wiedzy o folklorze i kulturze ludowej w autentycznym ujęciu, a nie tym zniekształcanym przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Wzorem dla nas są organizacje działające już od kilkunastu lat na terenie całej Polski.

Stowarzyszenie „Gdzieś Tu”
stow.gdziestu@gmail.com
NIP: 5170386633
REGON: 36928851200000
KRS: 0000714422

Rachunek bankowy:
mBank: 04 1140 2004 0000 3302 7739 4051

Zarząd stowarzyszenia:
Wojciech Dulski – prezes zarządu
Mateusz Szluz – zastępca prezesa zarządu
Grzegorz Bajda – skarbnik
Małgorzata Bajda – sekretarz – kancelista

Komisja rewizyjna:
Joanna Szlachetka
Piotr Grygiel

Uchwały Zarządu